• 0215375647
  • 081311646660
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mukaddimah

User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

Syukur Alhamdulillah, atas berkat rahmad dan inayah-Nya penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Islam Al Azhar Bumi Serpong Damai terus berkembang seiring perubahan dan dinamika kemajuan pendidikan yang modern dan islami. Memiliki anak yang cerdas dan cendekia, sholeh dan sholeha, berbudi pekerti luhur, jujur, disiplin, serta patuh dan berbakti kepada orang tua merupakan dambaan setiap orang tua. SMA ISLAM AL-AZHAR BSD berkomitmen untuk menghantarkan peserta didiknya menjadi insan yang utuh dan optimal baik jasmani maupun rohani,mengembangkan  IQ, SQ,dan EQ untuk  menjadikan generasi penerus yang  merupakan harapan agama, bangsa, dan negara berlandaskan IPTEK ( Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ) dan IMTAQ  ( Iman dan Taqwa )


© 2020 SMA Islam Al Azhar BSD